Roman Vodeb

Interpretacija športa

Nadaljevanje knjige Šport skozi psihoanalizo.

10,00 z DDV

mag. Roman Vodeb

To je nadaljevanje knjige Šport skozi psihoanalizo. V teorijo psihoanalitičnega razumevanja športa vpeljujem koncept t.i. sekundarne elaboracije (drugotne obdelave). Žogarske športe, ki imajo v koncepciji paradigmo golov, dokončno pojasnim skozi vse ključne psihoanalitične koncepte.