Roman Vodeb

Prvi spol

Knjigi Prvi spol sem vseskozi nameraval dati podnaslov »Prvi spol – ali: penis in ženska želja« – celo napovedoval sem ta(k) naslov; vendar sem si »iz vljudnosti« premislil, kljub temu, da je opcija takšnega provokativnega naslova – zaradi vsebine knjige – povsem upravičena.

20,00 z DDV

mag. Roman Vodeb

Knjigi Prvi spol sem vseskozi nameraval dati podnaslov »Prvi spol – ali: penis in ženska želja« … – celo napovedoval sem ta(k) naslov; vendar sem si »iz vljudnosti« premislil, kljub temu, da je opcija takšnega provokativnega naslova – zaradi vsebine knjige – povsem upravičena. Feminizem se da sesuti predvsem skozi tematiziranje seksualnosti samih feministk – tako aseksualnih »moškinj« (ki se v seksu z moškim(i) zdijo same sebi koitusno ponižane in celo »premagane« oz. poražene), kot tudi lezbijk, ki se jim penis tako ali tako gnusi. Večina njih ima penis degradiran na raven dreka – sperma pa jih asociira na smrkelj ali gnojni izcedek (s statusom bacila/klice, strupa) … Antifeministični elaborat, ki vam ga ponujam v branje v obliki te šokantne knjige je poln (proti)argumentov, s katerimi bi rad ljudem – tudi (levim) politikom in akademski srenji, ne nazadnje pa tudi samim feministkam (in legebitrovcem)– dopovedal, da je kritika feminizma (kot družbene ideologije) tehtna in upravičena. V feminizem sem interveniral skozi (Freudovo) psihoanalizo. Psihoanaliza dejansko in povsem upravičeno feminizmu piše smrtno obsodbo – in zato je feministke psihoanalize strah. Z njo – psihoanalizo namreč – se ubadajo vse od Simone de Beauvoir naprej. Skozi Freuda in njegovo psihoanalizo je namreč jasno, da feminizem – tak, kakršnega pri nas poznamo zadnji dve desetletji – nima v družbi (konkretno v Sloveniji) kaj iskati …

Če bo večina ljudi – moških in žensk – brala knjigo zgolj zaradi 8. poglavja (Penis in ženska želja), vsa ostala poglavja pa izpustila – pa tudi ne bom imel nič proti. Večina ostalih poglavij je namreč malce »težjih«. Se mi bo pa zdelo škoda, če bralci ne bi prebrali cele knjige – tudi ostalih, t. r. manj zanimivih, čeprav zelo (teoretsko, filozofsko, sociološko, politološko) pomembnih, močnih in »težkih« poglavij.. Ravno iz ostalih poglavij se bo dalo razbrati, kako v Sloveniji deluje feminizem oz. kako subtilno in subvertno se po naši deželi širi feministična ideologija.

In da ne boste kupovali mačka v žaklju, vam posredujem še kazalo:

 • 1. Feminizem kot (nora) ideologija;
  • 1.1 Začetki ženskih gibanj, sufražetstvo in feminizem;
  • 1.2 O ideologiji;
  • 1.3 Kako (konkretno) deluje ideologija feminizma;
   • 1.3.1 Pekinška konferenca (1995);
   • 1.3.2 Feministke so pokvarjene lisice – ali: »Poročilo Lunacek«;
  • 1.4 Freud, (dva) spol(a) in (njegova) psihoanaliza;
  • 1.5 Še vedno o Ojdipu in kastraciji (tudi skozi Lacana);
 • 2. Problem spoznanja – ali: je sploh kaj resnično res?;
 • 3. Sadovi ali gnilobe feminizma?;
  • 3.1 Feministični absurdi;
  • 3.2 Zakon o enakih možnostih (moških in žensk);
   • 3.2.1 Nacionalni program za enake možnosti – resolucija;
  • 3.3 Ženske v politiki – ali: o ženskih/spolnih kvotah;
  • 3.4 Ženske na vodilnih položajih;
  • 3.5 Ženske v znanosti;
  • 3.6 Alfa ženske?!;
  • 3.7 Ženske v športu;
   • 3.7.1 Kaj pa športnice in seks(ualnost)?!;
   • 3.7.2 Pretepaške, predrzne in pogumne;
   • 3.7.3 Resolucijske prisile, vsiljevanje, pranje možganov;
   • 3.7.4 Ali bodo vrh ženskega športa v prihodnje krojile lezbijke?;
  • 3.8 Človekove pravice in spol v športu;
  • 3.9 Ali so lezbijke ženske?!;
  • 3.10 Ženska seksualna ustrežljivost in libidinalno trgovanje;
  • 3.11 55. člen Ustave in umetne oploditve samskih žensk;
  • 3.12 14. člen Ustave;
  • 3.13 Izpoved sina (nizozemske) feministke;
  • 3.14 Psihopatokracija;
   • 3.14.1 Psihopatokracija feministične in LeGeBiTrovske manjšine;
   • 3.14.2 Homoseksualnost kot motnja, deviacija ali bolezen?;
   • 3.14.3 Homofobija ali heterofobija?;
 • 4. Porodniški dopust za očete?!;
  • 4.1 Zabloda par excellence: porodniški dopust za očete;
  • 4.2 Atentat na otroka (in materinstvo);
  • 4.3 Mojster Donald Winnicott;
  • 4.4 Profeministični aktivizem;
 • 5. Erving Goffman;
  • 5.1 Sex vs. Gender – ali: »Goffmanove pripovedke«;
  • 5.2 Goffman in oglaševanje;
  • 5.3 Ritualizacija podrejenosti?!;
  • 5.4 Ritualizacija pasivnosti?!;
  • 5.5 Ženska, deklica, mladost in staranje;
  • 5.6 Kode moškosti/možatosti/faličnosti;
  • 5.7 Kode ženskosti in falične ženske/»moškinje«/lezbijke;
  • 5.8 Goffmanove zablode in njegova aseksualnost;
 • 6. Simone de Beauvoir – Drugi spol, ki vlada;
  • 6.1 »Ženska se ne rodi, ženska se postane«;
   • 6.1.1 Prva knjiga/»zvezek«;
   • 6.1.2 Druga knjiga/»zvezek«;
 • 7. Feminizem kot zabloda;
  • 7.1 Sado-feminizem in moška simbolna kastracija;
  • 7.2 Dan žena – ali: Vrnite nam žen(sk)e!;
  • 7.3 Načelo ugodja – ali: o aritmetični sredini družbene sreče;
 • 8. Penis in ženska želja.