Roman Vodeb

Storitve in cenik

Vem več, ker vem, da ljudi obvladuje nezavedno!

SVETOVANJE, PSIHOTERAPIJA, PSIHOANALIZA, KONZULTACIJE
*Pogoji poslovanja se nanašajo na nakup knjig.

mag. Roman Vodeb

Svetovanje

Svetovanje, terapija (tudi v kombinaciji s hipnozo)

50€ / 1h
60€ / 2h
80€ / 3h

Psihična priprava

Psihična priprava športnikov in medijskih osebnosti (odprava treme).

30€ / 1h

E-SVETOVANJE

Osebno svetovanje po E-mailu, preko družabnega omrežja, preko Skype-a ali po telefonu.

30€ / 45 min

PREDAVANJA

Tematska predavanja

Po dogovoru!

+ potni stroški

GOSTOVANJA

Mediji in televizijske hiše.

Po dogovoru!

+ potni stroški

Ekspertize

Svetovanje in psihoanaliza

Svetovanje

Tudi, če imate probleme z odnosi na delovnem mestu (v firmi) ali sicer, bom ‘drezal’ v vašo seksualnost – tudi tisto, ki jo zgolj fantazirate … Le tako vam lahko pomagam oz. razvozlavam vaše življenjske vozle oz. probleme – takšna je pač psihoanaliza (kot koncept razumevanja duševnosti, medosebnih odnosov in družbe nasploh).

Ne zato, ker sem neučakan, pač pa zato, ker sem proti dolgotrajnim (večmesečnim) obravnavam, ki so praksa klasičnih psihoterapij, posebno psihoanalize (kot metode “zdravljenja z besedo”), verjamem, da lahko z nekaj pogovori marsikaj iz vaših pogledov nase, na odnos in na svet , spremenim. Hkrati predpostavljam, da boste na mojih modrostih sami gradili svoje nadaljnje življenje, se predrugačili oz. preobrazili.

Začel pa bom za vprašanjem: KAJ VAS MUČI? Povedati mi boste morali vse, kar bom želel vedeti. Jaz pa vas bom sčasoma pripeljal do točke (UVIDA), ko boste spoznali, kaj vas v resnici – v NEZAVEDNEM – muči.

Ker hitro ločim bistvo od nebistvenega, vam z nasvetom hitro nakažem pot iz zagate. Iz izkušenj pa vem, da je večino vaših težav skritih v vašem otroštvu, v primarni družini, v potlačitvah, v nezavednem. Bolj kot se bom približeval jedru vaših (latentnih, skritih) problemov (simptomov), bolj vam bo (morda) neprijetno in močnejše ODPORE boste (morda) imeli do mojih interpretacij … Nameravam vam spremeniti razmišljanje – zavestno in nezavedno – o sebi in drugih. Psihiatri ljudem predpisujejo tablete, psihoterapevti se s “pacienti” pogovarjajo mesece ali celo leta, jaz pa ljudem v dveh do treh urah (morda tudi s pomočjo hipnoze) par stvari razložim, vi pa se boste predrugačili, našli življenjski kompas in spoznali, da ste lahko celo srečni.

Hipnoza in avtogeni trening

Doslej sem s hipnozo oz. vodenim avtogenim treningom odpravljal različne probleme oz. tegobe: težave s prehranjevalnimi navadami (kompulzivno prenajedanje, bulimija, anoreksija, hujšanje, odvajanje od sladkarij…), odvajanje od različnih vrst zasvojenosti (odvajanje od kajenja, alkohola), anuliranje, trema pred javnim nastopanjem, izničenje različnih strahov ali fobij – npr. pred vožnjo/šofiranjem, problem pomnjenja.

Kritična ocena (drugo mnenje)

Kritična ocena (drugo mnenje) in presoja različnih promocijskih akciji in oglaševalskih gradiv oz. kampanj (tudi političnih) ter (znanstvenih) raziskav, ki se nanašajo na “človeške vire”, na nezavedne procese. Kritično je mogoče presojati tudi različne raziskave, scenarije in finalna poročila zunanjih sodelavcev oz. partnerjev, “ekspertnih skupin”…

…Včasih je potrebna le kritična presoja (supervizija) oz. “drugo mnenje”, da se odgovorne osebe (“decision makerji”) lažje in bolj “sproščeno” oz. trdno odločajo za določene (nadaljnje) ukrepe in akcije.

Psihična priprava športnikov

Psihična in/oz. filozofska priprava ter svetovanje športnikom, trenerjem (selektorjem), vodjem ekip oz. reprezentance, predsednikom klubov (društev oz. /panožnih, nacionalnih/ zvez). Področje osebnega svetovanja in psihične oz. filozofske priprave je poslovna oz. osebna skrivnosti. Trenerje naučim veščine motiviranja in (pozitivnega) vplivanja na športnika. Ekipam lahko predavam – npr. o psih(osomat)ičnih osnovah športnih poškodb, o nezavednem čustvovanju, motivaciji.
…Včasih je potrebna le kritična presoja (supervizija) oz. “drugo mnenje”, da se odgovorne osebe (“decision makerji”) lažje in bolj “sproščeno” oz. trdno odločajo za določene (nadaljnje) ukrepe in akcije.

…Včasih je potrebna le kritična presoja (supervizija) oz. “drugo mnenje”, da se odgovorne osebe (“decision makerji”) lažje in bolj “sproščeno” oz. trdno odločajo za določene (nadaljnje) ukrepe in akcije.